FUNDACIÓ VIDEOTECA DELS PAÏSOS CATALANS
València 523-525, Ecala Dta. 1er B, 08013 Barcelona
email: fundaciovideotecappcc@lavideoteca.cat
T. 931623601
M. 678336322

 

Fundació Videoteca dels Països Catalans
València 523-525, Ecala Dta. 1er B, 08013 Barcelona
email: fundaciovideotecappcc@lavideoteca.cat
T. 931623601 M. 678336322
 
Crèdits