FUNDACIÓ VIDEOTECA DELS PAÏSOS CATALANS
València 220, 3er. 1a. 08011 Barcelona
email: fundaciovideotecappcc@lavideoteca.cat
T. 933821087
M. 678336322

 

Fundació Videoteca dels Països Catalans
València 220, 3er. 1a. 08011 Barcelona
email: fundaciovideotecappcc@lavideoteca.cat
T. 933821087 M. 678336322
 
Crèdits